Szőlő csoport - Komplex képességfejlesztés a szőlő csoportban


Bácsi Imréné (Marika)
óvodapedagógus

Nagyné Forgács Dorina
óvodapedagógus

Kathyné Katona Hajnalka
pedagógiai asszisztens

Kiss Etelka
dajka

 

Komplex személyiségfejlesztés

Óvodai nevelésünk célja a gyermek fejlődésének támogatása, az egyéni szükségletek és életkori jellemzők ismeretében a személyiség kibontakozása. Pedagógiai feladatunk a tevékenységközpontúságra, a szabad önkifejezésre, valamint a külső világunk behatóbb ismeretére épül. Az azonos korosztályon belüli különböző képességek jelentősen eltérnek egymástól, ezért a gyermek erősségeire építve lehetőséget adunk a szabad önkifejezésre, és segítjük képességeik maximális kibontakozását.

Nevelésünk jellemzői:

  • A játék csoportunkban, elsődleges tevékenységi forma: naponta biztosítjuk a játék kibontakozásának zavartalan lehetőségét. A játék szabad tevékenység, korlátokat azok a szabályok jelentenek, melyeket a gyermekek kulturált magatartása, szocializációja érdekében alakítunk ki. A játék szabadságát a spontaneitás, egyéni és közös élmények jellemzik. Fontosnak tartjuk az eszköz és térhasználat szabadságát.
  • Nagyon fontos nevelésünkben a tolerancia, önismeret és önállóság fejlesztése egészen kicsi kortól.
  • Gyerekeinkben alakuljon ki az igény az egészséges életmódra (mozgás, táplálkozás, egészségügyi szokások).
  • Óvodásaink legyenek kreatívak az egyszerűbb szervezési feladatoknál, környezetünk átrendezésében.
  • A felfedezéses tanulást támogatjuk, ahol a gyerek aktív részesei lehetnek a tevékenységeknek.
  • Kiscsoportos és egyéni fejlesztés elsődlegességét folyamatosan biztosítjuk.
  • A tevékenység központokban biztosítjuk az önálló tapasztalatszerzést.
  • Azt szeretnénk, hogy fedezzék fel a természetet, védjék az élőhelyeket és környezetüket.
  • Önállóságot kínálunk a gyerekeknek nap, mint nap, dönthetnek a felkínált tevékenységek közül. Természetesen döntésünkben nem maradnak magukra, mert az óvodapedagógusoktól megkapják azt a segítséget, mely sikerélményüket pozitívan befolyásolja, serkenti.

Csoportunk életét fokozottan bővítjük olyan programokkal, mely az óvoda és a család együttműködését a gyermek szükségleteihez igazodva egyre hatékonyabbá teheti. A szülők is aktívan részt vesznek az óvoda mindennapjaiban, bemutathatják munkájukat, ellátogatunk otthonunkba, munkahelyükre. Azt szeretnénk elérni, hogy a család nevelésére, építve közösen legyünk képesek a gyerekek számára azt a fejlődési és fejlesztési lehetőséget nyújtani, ami a sikeres jövőhöz elengedhetetlenül minden gyereknek jár.

Legyen közös élményünk, hogy láthassuk a „mi” gyermekeink kivé nőnek fel!

Legutóbbi frissítés: 2022. 06. 12. 21:40