Gyermekkép

Gyermekképünk

Óvodai nevelésünk központjában a GYERMEK áll, aki mással nem helyettesíthető szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.

Fejlődését meghatározó tényezők:

 • a genetikai adottságok
 • az érés sajátos törvényszerűségei
 • a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások

Valljuk, hogy a gyermeki személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezetet szerepe a meghatározó.

Elfogadjuk az egyedi, eltérő ill. fejlődésbeli különbségeket, amelyet alapnak tekintünk a gyermeki fejlődés támogatásában.

Minden gyerek egy adott személyiség, egy individuum:

 • eltérő adottságokkal jött a világra
 • eltérő környezetben nevelkedik
 • eltérő az érdeklődése
 • eltérő fejlettségi szinttel rendelkezik
 • eltérő a fejlődési üteme

Ennek következtében, életkoronként egyénenként eltérőek, ill. eltérőek lehetnek a testi és lelki szükségletei.

Biztosítjuk minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú, szeretetteljes nevelésben részesüljön és a meglévő hátrányaik csökkenjenek.
Elfogadjuk és valljuk, hogy minden gyerek hordoz magában valamilyen ÉRTÉKET.

 • olyan értékeket, amely az egyéni fejlődését segíti elő - individuális értékek,
 • olyan értékeket, mely a szűkebb és tágabb környezete - az emberi közösség fejlődéséhez járul hozzá - közösségalakító értékek. Vállaljuk az emberi értékek közvetítését.

A gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vétele mellett, a gyermeki személyiség kibontakoztatásán keresztül, a befogadás, az esélyteremtés az esélyegyenlőségek megteremtése érdekében:

 • szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését,
 • a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek gondozását, fejlődésüknek támogatását fontos feladatunknak tekintjük, ezért fejlesztési stratégiánk kimunkálásában minden gyermek számára biztosítjuk az egyenlő hozzáférést.

Ebből következően:

 • gyermekközpontú, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk,
 • az eredményes iskola-óvoda átmenet megkönnyítésére,
 • elősegítve a társadalmi egyenlőség megvalósítását és az ezzel kapcsolatos előítéletek lebontását, a hátrányok csökkentését,
 • biztosítva a szabad játék kitüntetett szerepét.
Legutóbbi frissítés: 2022. 06. 12. 21:40