Mókus csoport - Mese-vers bábbal - Differenciált képességfejlesztés

 

Gargya Zoltánné (Marika)
óvodapedagógus


Szalóki Mária
óvodapedagógus


Kapusi Róbert Zoltánné Mariann
pedagógiai asszisztens

Hajdúné Dóka Ildikó
dajka


Szalóki Mária (Marika néni)

Több éves óvodapedagógusi és fejlesztőpedagógusi gyakorlattal rendelkezve számomra nagyon fontos, hogy a gyermekek mesebeli tarisznyáját érzelmi biztonsággal szeretettel töltsem meg. A nyugodt, biztonságot adó szeretetteljes légkör mellett célom, hogy a gyerekek megtapasztalás útján tanuljanak, önállósodjanak, és egyéni adottságaiknak, képességeiknek megfelelően fejlődjenek. Hiszem, vallom, hogy egy óvodában a gyermekek mosolya, kacagása, jókedve, szemeinek ragyogása, csodálkozása, boldogsága a legnagyobb érték, kincs. 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Mókus csoport.
Ezt az óvodai csoportot az "A" épület földszintjén találhatod meg. Amint belépsz hozzánk láthatod, hogy az irodalmi alkotások szeretetére való nevelést kiemelt pedagógiai területként kezeljük. A mesélés, bábozás, dramatizálás feltételeit a mese-sarokban folyamatosan biztosítjuk és a gyerekek igénye szerint bővítjük.

A mindennapos mesélés, verselés a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme. A mese hozzájárul a gyermek éntudata, énképe kialakulásához, elősegíti a szocializációt. Az irodalmi nevelést a bábjáték és a drámajátékok teszik teljessé. A drámapedagógia, mint módszer nagyban elősegíti a beszédkészség és a kommunikációs képességek fejlesztését, komplex játékaival jelentősen hozzájárul az egész személyiség formálásához. Épít a gyerek képzeletére, azonosulási, beleélési képességére, improvizációs készégére, kreativitására. Az alkalmazott játékok köre a legegyszerűbb érzékelő játékoktól az együttműködést kívánó kooperatív játékokig terjed. A dramatikus játékok során nélkülözhetetlen elemünk a zene, a szabad önkifejező mozgás.

A bábok használatánál célunk, hogy megtanítsuk a gyerekeket a bábu helyes mozgatására azért, hogy a bábok segítségével dalokat, verseket, meséket tudjanak párbeszédes formában előadni.

A bábjáték olyan eszköz, amivel játékos formában, közvetlenül, erősen hat a gyermek érzelmi életére. Mint művészet az érzelmeken keresztül hat a tudatra, fejleszti az egész személyiséget: az akaratot, a képzeletet és a beszédkészséget. A bábozáshoz, irodalmi élményekhez kapcsolódó alkotások a művészeti élmények komplex feldolgozására ad lehetőséget.

 Az irodalmi alkotások feldolgozása projekt rendszerben történik, melyben a kompetencia alapú nevelés érvényesül.

A differenciálás módszer használatával az a célunk, hogy elősegítsük az egyes gyermekek sikeresélményhez jutását. Mivel minden gyermeknek mások és mások a szükségletei és a már meglévő tapasztalatai, ezért a gyermek megismerő képességeinek fejlődését úgy segítjük elő, hogy azt az egyes gyermekek egyéni szükségleteihez igazítjuk.

A csoportunk nyitott a szülők felé, aktív bekapcsolódási lehetőséget nyújtunk az óvodai életbe. A gyerekek személyiségének optimális fejlődése érdekében fontosnak tartjuk a partneri együttműködést.

Gargya Zoltánné /Marika néni/

Sok-sok éves Gyakorló Óvodai tapasztalatommal az óvodás gyerekek harmonikus fejlődéséért dolgozom és segítem a leendő óvodapedagógus hallgatók eredményes felkészülését a pályára.

Fontosnak tartom, hogy minden gyerek érezze, ő is kiállja a próbákat, képes legyőzni a sárkányt, övé lesz a fele királyság, a jó elnyeri jutalmát…

Aki nem hiszi, járjon utána!

Legutóbbi frissítés: 2022. 06. 12. 21:40