Maci csoport - Kismesterségek a nevelésben

 

Jóhn Szimonetta (Szimi)
óvodapedagógus

Zolnai Imréné (Kati)
óvodapedagógus

Illyés Márta
pedagógiai aszisztens

Jeneiné Oláh Brigitta
dajka

 


Óvodai nevelésünk során kiemelt feladatként kezeljük a népi kismesterségek fokozott mértékű érvényesítését. Fontosnak tartjuk a helyi néphagyományok, szokások és a tárgyi kultúra értékeinek ápolását, továbbvitelét. Törekvéseink arra irányulnak, hogy a gyermekek életkorának, tevékenységvágyának, adottságainak, képességi szintjének megfelelően szerezzenek minél több tapasztalatot, s biztosítsunk sokféle gyakorlási és alkalmazási lehetőséget.

Alapelvként valljuk, hogy a "gyermek tevékenység közben fejlődik a leghatékonyabban". Ennek megfelelően csoportunk életében meghatározóak az élmény- és tapasztalatszerző kirándulások, sétát szervezése, illetve a folyamatos és alkalomszerű gyűjtőmunka. Az általunk tervezett programok megvalósításánál igényeljük a szülőkkel való együttműködést.

A növényi és állati eredetű termékek feldolgozása széles skálán mozog a tevékenységlehetőségek között. A szükséges feltételrendszerek létrehozásában a szülők is partnerek, így a befőtt - savanyúság - saláták - sütemények alapanyagainak biztosítása már az ő kezdeményezésükből is fakad. A népi hagyományok, szokások jellegnek megfelelő alkalmazása, a vessző, gyékény, nád, csuhé és a birka gyapjának feldolgozása történik a fonás, szövés, nemezelés alkalmaival.

Csoportunk tárgyi felszereltsége jól biztosítja a kismesterségek gyermekek általi alkalmazását. Rendelkezünk szövőszékkel és korongozóval.

A természetes anyagok körének - lelőhelyének - megismertetése, a sokféle és sokszínű technikai ismeretek alkalmazása által a gyermekek jártasabbá válnak a felhasználási területekben, pl. terepasztal-készítés, szerepjátékok eszköztárának gazdagítása, építőjáték során a természetes anyagokból készített tárgyaknak beépítése.

Az aktuális ünnepekre való készülődések alkalmával is hangsúlyos a népi kismesterségek érvényesítése.

A szülőkkel való "hatékony együttneveléssel" kívánjuk gyermekeink sokoldalú, harmonikus fejlődését biztosítani.

Legutóbbi frissítés: 2022. 09. 23. 13:23